top of page

Önéletrajz

dr. Bókay János

Születési idő: Budapest 1950. 05. 01.

Családi állapot: nős.

Feleség:  Dr. Soós Ágnes ügyvéd                                       

Gyermekek:

Bókay János Gergely 1982.,

Bókay Zoltán Márton 1984.

Tanulmányok:

 

Deák téri Általános Iskola 1956-1960

Irányi utcai ÁLtalános Iskola 1960-1964

Eötvös József Gimnázium 1964-1968.

Budapesti Orvostudományi Egyetem 1968- 1974.- „summa cum laude”

Marxista-Leninista Esti Egyetem Esztétika szak 1980-1983

 

Munkahelyek:

 

1974-1976. Semmelweis OTE Biológiai Intézet

1976-1980. Semmelweis OTE II. sz. Gyermekklinika

1980-1985. Semmelweis OTE II. sz. Női Klinika Perinatalis Intenziv  Centrum

1985-          Semmelweis OTE I. sz. Gyermekklinika

Jelenlegi beosztás: klinikai főorvos

 

Betegellátási tevékenység

 

- csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, 

szűkebb terület a csecsemőgyógyászat, ás a gasztroenterológia, anyagcsere- utóbbin belül - phenylketonuria

 

Bevezetett újabb módszerek: tartós, ambuláns  nyelőcső pH monitorizálás , nyelőcső manometria, elektrogasztrografia

 

Beosztás:

 

- osztályvezető egyetemi adjunktus  2010-ig,

- klinikai főorvos 2010-

- önálló ambulanciát vezet (gondozott betegszám összesen kb 25o-3oo beteg )

- csecsemő utánvizsgálati ambulancia

- phenylketonuria- gondozó

 

Oktatási tevékenység

 

- graduális képzés:

 

- V.-VI. évf. orvostanhallgatók magyar és angol nyelvű elméleti és gyakorlati oktatása

- tantermi előadás: 2 óra / félév  1992 óta

- TDK - átlag évi egy hallgató felkészítése (1998: dicséret, 2000.: II.Díj, 2001. I. Díj, OTDK,

  2005. dicséret, 2006. II. díj) 

- intézeti tanulmányi felelős ( magyar ) 1997 -2008.

- szigorlati és államvizsga (magyar és angol ) bizottságban bizottsági tag

- gastroenterológiai fakultációban részvétel 1998 óta

 

- postgraduális képzés:

 

- gyermekgyógyász és családorvosi szakvizsga jelöltek rendszeres gyakorlati

   képzése

- gyermekgyógyász szakorvos jelöltek szakvizsgára való folyamatos előkészítése

  1999-2000 -től a rezidens képzés keretén belül.

- Ph.D. programban részvétel, saját PhD munkán kívül az Intézet által jegyzett

   Ph.D. tanfolyamokon gasztoenterológiai tárgykörben előadások

- Az I. sz. Gyermekklinika által, háziorvosok és gyermekgyógyászok részére rendezett

   továbbképző délutánonként rendszeres előadások

- Gyakorlati Gyermekgyógyászat jegyzetben írt 12 fejezet 1995-től

 

-egyéb oktatási tevékenység:

 

- nővérképzés és továbbképzés

            - házi nővérképzőkön

            - Semmelweis OTE által rendezett Intenzív Szakasszisztens képzőben

            - 2006-ban 15 fejezetes gyermekgyógyászati oktatási anyag szerkesztése, illetve

              készítése az Egyetem Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóság Pályázati és

              Innovációs Igazgatóságának megbízásából

 

 

Tudományos kutató munka

 

Kutatási terület: anyagcsere ( PKU) , gyermekgasztroenterológia

Elért eredmények: az országban elsők között foglalkozott gyermekek nyelőcső pH jának folyamatos számítógépes regisztrálásával, valamint elektrogasztrographiával

Hazai folyóiratban megjelent közleményeinek száma: 38

Könyvfejezetek száma: 7 ( ebből 1 megjelenés előtt )

Hazai előadásainak száma: 108

Nemzetközi folyóiratban megjelent közleményeinek száma: 9

Külföldön elhangzott előadásainak száma: 12

Impakt faktora : 6o,104 Közleményeire kapott hivatkozások száma : 36

Önálló tudományos támogatás : OTKA (T11,F/8 ), munkatársként 1999-2000

                                      A nyelőcső reflux betegség előfordulásának és a kezelés

                                      eredményességének felmérése gyermekkori krónikus légúti

                                      betegségekben

 

Tudományos Társasági Tagságok

 

                                      Magyar Gyermekorvosok Társasága - tag

                                      Magyar Gasztroenterológus Társaság - tag

                                      SSIM Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism - tag

 

Egyéb közéleti tevékenység:

 

- Intézeti Tanács választott tagja

- Intézeti Etikai Bizottság tagja

- Adjunktusként az Általános Orvosi Kari Tanács választott tagja 2000-től-2003-ig.

- Kari Szak és Továbbképzési Bizottság tagja 2003-2009.

 

Kitüntetések:

 

- Józsefvárosi Becsületkereszt 2003.

- Egészségügyi Minisztérium  Pro Sanitate emlékérem 2003.

 

- 2016- ban a Haszon Magazin által végzett reprezentatív felmérés során, a szakma ajánlása alapján

bekerültem a "100 legjobb orvos Magyarországon" közé, ahol minden szakterületről öt orvost neveztek meg.

Ezen öt kiválasztott  gyermekorvos egyikeként említettek.

(Haszon Magazin XIV. évf. 2016/7-8 50.old.  - link: Itthon.hvg.hu-2016 július 7. 11:48)

 

 

 

Civil Szervezetek:

 

- Bókay János Gyermekalapítvány – kuratóriumi elnök

- Ronald Mc Donald Gyermeksegély Alapítvány Magyar Tagozat – kuratóriumi elnök

- Dr. Bárdos József Károly Alapítvány – kuratóriumi elnök

- Reáltanoda- Eötvös József Alapítvány – kuratóriumi tag  

 

 

bottom of page